Domů » Kde CBD skutečně pomáhá?
CBD olej

Kde CBD skutečně pomáhá?

Aktualizováno 10. 5. 2023

Jen těžko se vám dnes podaří vyhnout se v prostředí internetu a na sociálních sítích nabídce CBD produktů. Pokud zabrouzdáte na weby výrobců a prodejců CBD produktů, nejspíš nabydete dojmu, že se jedná o malý zázrak, který vyřeší většinu vašich zdravotních problémů, ať už vás trápí chronické bolesti, špatný spánek, psychické problémy, zažívání, stres, vysoký tlak nebo dokonce některá velmi závažná onemocnění. Je však CBD skutečně takový zázrak? Nebo se jedná spíše o velmi drahé placebo? Jak je to s bezpečností CBD? A jsou vůbec produkty s CBD legální? Protože dotazy ohledně CBD dostávám ze svého okolí poměrně často, rozhodla jsem se zjistit, co o CBD říkají odborné zdroje informací a aktuální vědecký výzkum.

Kde se vzalo, tu se vzalo CBD

Z pohledu vědy není CBD žádnou novinkou, poprvé bylo izolováno v roce 1940 a předmětem vědeckého výzkumu je již desítky let [1]. V posledních letech se CBD produkty masově rozšířily také mezi širokou veřejnost a staly se velmi populární. Koupit si můžete například CBD kapky, inhalátory, kapsle, spreje, různé mastičky a krémy, nebo dokonce žvýkačky, bonbony, čokoládu a další sladkosti.

CBD (zkratka pro cannabidiol) je chemická sloučenina pocházející z konopí, která patří mezi tzv. kanabinoidy. Různých kanabinoidů je v rostlině konopí více než 100 a jsou již téměř půl století předmětem rozsáhlého vědeckého výzkumu, především v oblasti chemie a biologie. Mezi nejčastěji se vyskytující kanabinoidy v konopí patří známé THC (tetrahydrokanabinol), zmíněné CBD (kanabidiol), CBG (kanabigerol) a CBC (kanabichromen). Kromě kanabinoidů se v konopí nachází dalších téměř 500 různých jiných chemických sloučenin, které jsou též předmětem vědeckého zkoumání [2-5].

CBD

Co CBD umí

Terapeutický potenciál CBD je neustále zkoumám. Většina dostupných vědeckých publikací se shoduje na tom, že je potřeba dalšího výzkumu pro lepší pochopení jeho účinků. V současné době je CBD schválené pro léčbu závažných stavů dětské epilepsie (Lennox-Gastautova syndromu a syndromu Dravetové), kde prokazatelně pomáhá [6]. Lék Epidyolex s účinnou látkou kanabidiol je registrován i v České republice [7]. Dalším schváleným lékem obsahujícím CBD a dostupným i v ČR je Sativex, který pomáhá pacientům s roztroušenou sklerózou [8].

Podle dosud provedených výzkumů má CBD silné antioxidační účinky, významné protizánětlivé a imunomodulační účinky. Dále byly popsány sedativní, hypnotické, antiepileptické, neuroprotektivní, anxiolytické, antipsychotické vlastnosti a antidystonické účinky. CBD má také potenciální vliv na spánek, může pomáhat při úzkostech a významný vliv CBD byl nalezen i v mnoha studiích s rakovinou. V kombinaci s THC pak pomáhá při roztroušené skleróze. Díky svým antipsychotickým účinkům jeho přítomnost vyvažuje negativní dopad konzumace THC, které může při vyšších dávkách u některých uživatelů vyvolat psychotické problémy (tato vlastnost CBD je využívána v léku na bázi konopí Sativex). Předběžné studie u lidí naznačují, že CBD snižuje spotřebu cigaret a snižuje příznaky závislosti/odvykání na konopí [9-11].

Je CBD bezpečné?

Přesné účinky CBD na člověka nejsou dosud známé, většina provedených studií ukazující na pozitivní účinky CBD byla provedena tzv. in vitro (ve zkumavce), na zvířatech nebo se jednalo o nekontrolované studie na příliš malém vzorku lidí. K lepšímu pochopení všech potenciálních vedlejších účinků a případné interakci s jinými léky jsou nutné další studie. Zároveň je třeba upřesnit dávkování CBD pro jednotlivé konkrétní zdravotní problémy [6; 12; 13].

CBD je na trhu poměrně nově a běžně se prodává jako doplněk stravy. Jako takový nemusí projít přísným testováním účinků a bezpečnosti jako léčiva. V ČR neprochází uvádění doplňků stravy a obohacených potravin na trh žádným schvalovacím procesem, jedná se pouze o notifikační povinnost vůči Ministerstvu zemědělství [14]. Výrobce sám je tedy povinen postupovat v souladu s planou legislativou. Úřední kontroly produktů má u nás na starost Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která při nich postupuje vždy zcela individuálně a případ od případu.

CBD olej

Důležité je zde říci, že CBD patří mezi tzv. nové potraviny, tedy potraviny, které se běžně v rámci EU nekonzumovaly před 15. květnem 1997 [15]. Mezi ty patří dále například chia semínka nebo třeba jedlý hmyz. Na rozdíl od těch je však CBD doposud neschválenou novou potravinou, neboť nebyla dostatečně prokázána jeho bezpečnost [16]. V současné době by tak produkty, které obsahují CBD, vůbec neměly být uváděny na trh a v České republice se aktuálně řeší zákaz jejich prodeje [17; 18].

CBD by se jednoznačně měli vyhnout lidé s alergií na kanabidiol nebo na sezamový olej. Množství studií pak ukazuje na riziko poškození jater při užívání vysokých dávek CBD. Mezi další zjištěné vedlejší účinky CBD patří nevolnost, únava a podrážděnost. Užívání CBD také koreluje se zvýšenými sebevražednými myšlenkami a chováním. Zároveň může být CBD návykové [6; 12].

Další úskalí spojená s CBD produkty

Jako klíčové se u CBD ukazuje dávkování. To velmi záleží mimo jiné na konkrétních zdravotních problémech, kterými uživatel trpí. Prozatím však nemáme k dispozici dostatek studií, které by ukázaly, jaké množství CBD je optimální za jakým účelem. Dávkování CBD navíc vykazuje křivku ve tvaru obráceného písmene U, což znamená, že se zvyšující se dávkou může docházet ke snižování účinku [19-24].

Díky svému lipofilnímu charakteru, tedy rozpustnosti v tucích, mají kanabinoidy velmi nízkou biologickou dostupnost s opožděným nástupem účinku. Biologická dostupnost CBD při orální podání se uvádí kolem 9 %. Orální podání CBD je navíc náročné kvůli jeho špatné rozpustnosti v gastrointestinálním systému. Vstřebávání CBD lze zlepšit přítomností tuků, olejů nebo polárních rozpouštědel, jako je ethanol. Jako vhodná strategie pro zlepšení biologické dostupnosti CBD se ukazuje využití nanočástic, díky čemuž dochází k rychlejší absorpci, zvýšení bezpečnosti, lepší diagnostice a terapeutické účinnosti i omezení vedlejších účinků. Rychlost nástupu a trvání krátkodobých účinků pak závisí nejen na konkrétní použité formě CBD, ale také na koncentraci a způsobu aplikace. Dalšími faktory ovlivňujícími absorpci jsou poslední snědené jídlo, hloubka inhalace, doba zadržení dechu nebo teplota vaporizéru. V závislosti na podání trvají účinky obvykle v řádu hodin [23; 25-33].

Co si z toho všeho odnést?

Podle doposud provedeného vědeckého výzkumu pomáhá CBD prokazatelně s léčbou závažných stavů dětské epilepsie a roztroušené sklerózy. Pro tyto účely byla schválena léčiva dostupná i v České republice. CBD má mimo to potenciál pomáhat také s dalšími zdravotními problémy. Než však bude možné s klidným svědomím CBD dále doporučit, je zapotřebí větší množství klinických studií. Prozatím nemáme k dispozici dostatek důkazů o účinnosti CBD a především nejsou zcela známy jeho vedlejší účinky. Pro prokázání klinické účinnosti CBD je tak zapotřebí dalšího výzkumu. Zároveň chybí konzistentní kontrola kvality výrobků dostupných na trhu.

CBD kapsle

A co CBG?

Kromě CBD produktů jsou dnes na trhu také výrobky s CBG, tedy kanabigerolem. Ten patří společně s CBD mezi hlavní kanabinoidy bez psychotropních účinků, které se v konopí nalézají. Z chemického hlediska jsou CBD a CBG dvě rozdílné chemické sloučeniny. Na rozdíl od CBD se CBG dostalo pozornosti teprve nedávno díky jeho obtížné dostupnosti. Důvodem extrémně nízké koncentrace CBG v konopí je jeho rychlá přeměna na CBD, THC a CBC. Nedávné genetické techniky však umožnily inaktivaci této syntézy, díky čemuž je zabráněno přirozené přeměně CBG na jeho metabolity a tím je umožněno jeho další využití [9; 10; 34; 35].

Stejně jako u CBD byly i u CBG popsány antibiotické, analgetické a protizánětlivé účinky. Dále může mít dle provedených studií CBG terapeutický potenciál při léčbě neurologických poruch (např. Huntingtonovy choroby, amyotrofické laterální sklerózy, Parkinsonovy choroby a roztroušené sklerózy), zánětlivých onemocnění střev, snížit nitrooční tlak (a tím pomoci při léčbě zeleného zákalu), má antiproliferativní účinky a může pomoci při léčbě rakoviny. Mimo to pomáhá při léčbě poruch nálady, zejména deprese, při kožních onemocněních, pohlavní hormonální dysregulace, poruchy příjmu potravy či hojení kostí. Nedávné studie o CBG slibují jeho použití jako součásti multifaktoriální farmakoterapie metabolického syndromu a jeho složek [5; 9; 10].

Na léčebný potenciál a pozitivní účinky CBG zatím však ukazuje pouze pár jednotlivých studií, které byly navíc provedeny především na hlodavcích. Přesné účinky CBG na člověka, stejně jako jeho biologická aktivita nejsou zatím zcela známé. Pro lepší porozumění fungování CBG je tak zapotřebí dalšího výzkumu. Zároveň je třeba prozkoumat jeho potenciální rizika a vedlejší účinky. Existuje též reálné riziko interakce s jinými užívanými léky [5; 9].

CBD produkty

Použité zdroje

[1] ADAMS, Roger, Madison HUNT a J. CLARK. Structure of Cannabidiol, a Product Isolated from the Marihuana Extract of Minnesota Wild Hemp. I. Journal of the American Chemical Society [online]. 1940, 62(1), 196-200. ISSN 0002-7863. https://doi.org/10.1021/ja01858a058.

[2] AIZPURUA-OLAIZOLA, Oier, Umut SOYDANER, Ekin ÖZTÜRK, Daniele SCHIBANO, Yilmaz SIMSIR, Patricia NAVARRO, Nestor ETXEBARRIA a Aresatz USOBIAGA. Evolution of the Cannabinoid and Terpene Content during the Growth of Cannabis sativa Plants from Different Chemotypes. Journal of Natural Products [online]. 2016, 79(2), 324-331. ISSN 0163-3864. https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.5b00949.

[3] ELSOHLY, Mahmoud, Mohamed RADWAN, Waseem GUL, Suman CHANDRA a Ahmed GALAL. Phytochemistry of Cannabis sativa L. KINGHORN, A. Douglas, Heinz FALK, Simon GIBBONS a Jun’ichi KOBAYASHI, ed., A. KINGHORN, Heinz FALK, Simon GIBBONS, Jun’ichi KOBAYASHI. Phytocannabinoids [online]. Cham: Springer International Publishing, 2017, s. 1-36. Progress in the Chemistry of Organic Natural Products. ISBN 978-3-319-45539-6. https://doi.org/10.1007/978-3-319-45541-9_1.

[4] DE MEIJER, E. a K. HAMMOND. The inheritance of chemical phenotype in Cannabis sativa L. (II): Cannabigerol predominant plants. Euphytica [online]. 2005, 145(1-2), 189-198. ISSN 0014-2336. https://doi.org/10.1007/s10681-005-1164-8.

[5] NACHNANI, Rahul, Wesley RAUP-KONSAVAGE a Kent VRANA. The Pharmacological Case for Cannabigerol. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics [online]. 2021, 376(2), 204-212. ISSN 0022-3565. https://doi.org/10.1124/jpet.120.000340.

[6] MEISSNER, Hannah a Marco CASCELLA. Cannabidiol (CBD). National Center for Biotechnology Information [online]. [cit. 2022-02-18]. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK556048/

[7] EPIDYOLEX. SÚKL: Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. [cit. 2023-05-10]. Dostupné z: https://prehledy.sukl.cz/prehled_leciv.html#/detail-reg/0238625

[8] SATIVEX. SÚKL: Státní ústav pro kontrolu léčiv [online]. [cit. 2023-05-10]. Dostupné z: https://prehledy.sukl.cz/prehled_leciv.html#/detail-reg/0243174

[9] HAZEKAMP, Arno, Justin FISCHEDICK, Mónica DÍEZ, Andrea LUBBE a Renee RUHAAK. Chemistry of Cannabis. Comprehensive Natural Products II [online]. Elsevier, 2010, s. 1033-1084. ISBN 9780080453828. https://doi.org/10.1016/B978-008045382-8.00091-5.

[10] Handbook of Cannabis and Related Pathologies [online]. Elsevier, 2017. ISBN 9780128007563. https://doi.org/10.1016/C2013-0-18721-1.

[11] MORALES, Paula, Patricia REGGIO a Nadine JAGEROVIC. An Overview on Medicinal Chemistry of Synthetic and Natural Derivatives of Cannabidiol. Frontiers in Pharmacology [online]. 2017, 8. ISSN 1663-9812. https://doi.org/10.3389/fphar.2017.00422.

[12] GRINSPOON, Peter. Cannabidiol (CBD)-what we know and what we don’t. Harvard Health [online]. [cit. 2022-02-18]. Dostupné z: https://www.health.harvard.edu/blog/cannabidiol-cbd-what-we-know-and-what-we-dont-2018082414476

[13] BALACHANDRAN, Premalatha, Mahmoud ELSOHLY a Kevin P. HILL. Cannabidiol Interactions with Medications, Illicit Substances, and Alcohol: a Comprehensive Review. Journal of General Internal Medicine [online]. 2021, 36(7), 2074-2084. ISSN 0884-8734. DOI:10.1007/s11606-020-06504-8.

[14] Doplňky stravy. Státní zemědělská a potravinářská inspekce [online]. 2022-06-28 [cit. 2023-05-10]. Dostupné z: https://www.szpi.gov.cz/clanek/doplnky-stravy.aspx

[15] Novel Food. Food Safety [online]. European Commission [cit. 2023-05-10]. Dostupné z: https://food.ec.europa.eu/safety/novel-food_en

[16] Cannabidiol novel food evaluations on hold pending new data. EFSA [online]. 2022-06-07 [cit. 2023-05-10]. Dostupné z: https://www.efsa.europa.eu/en/news/cannabidiol-novel-food-evaluations-hold-pending-new-data

[17] KUREČKOVÁ, Marie. CBD čeká zákaz, oznámila potravinářská inspekce. Není znám jeho dopad na zdraví. IDNES.cz [online]. 2023-04-25 [cit. 2023-05-10]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/cbd-je-nelegalni-jedna-se-o-novou-potravinu.A230425_145030_domaci_maku

[18] KUREČKOVÁ, Marie. Stop pro CBD přijde v červnu. Prodejci nesmí zásoby ani doprodat. IDNES.cz [online]. 2023-05-08 [cit. 2023-05-10]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/kopriva-zakaz-cbd-vyjde-v-cervnu-tyka-se-cele-eu.A230502_084703_domaci_maku

[19] IZZO, Angelo, Francesca BORRELLI, Raffaele CAPASSO, Vincenzo DI MARZO a Raphael MECHOULAM. Non-psychotropic plant cannabinoids: new therapeutic opportunities from an ancient herb. Trends in Pharmacological Sciences [online]. 2009, 30(10), 515-527. ISSN 01656147. https://doi.org/10.1016/j.tips.2009.07.006.

[20] ZUARDI, Antonio. Cannabidiol: from an inactive cannabinoid to a drug with wide spectrum of action. Revista Brasileira de Psiquiatria [online]. 2008, 30(3), 271-280. ISSN 1516-4446. https://doi.org/10.1590/S1516-44462008000300015.

[21] LARSEN, Christian a Jorida SHAHINAS. Dosage, Efficacy and Safety of Cannabidiol Administration in Adults: A Systematic Review of Human Trials. Journal of Clinical Medicine Research [online]. 2020, 12(3), 129-141. ISSN 1918-3003. https://doi.org/10.14740/jocmr4090.

[22] LINARES, Ila, Antonio ZUARDI, Luis PEREIRA, Regina QUEIROZ, Raphael MECHOULAM, Francisco GUIMARãES a José CRIPPA. Cannabidiol presents an inverted U-shaped dose-response curve in a simulated public speaking test. Brazilian Journal of Psychiatry [online]. 2019, 41(1), 9-14. ISSN 1809-452X. https://doi.org/10.1590/1516-4446-2017-0015.

[23] MILLAR, Sophie, Nicole STONE, Andrew YATES a Saoirse O’SULLIVAN. A Systematic Review on the Pharmacokinetics of Cannabidiol in Humans. Frontiers in Pharmacology [online]. 2018, 9. ISSN 1663-9812. https://doi.org/10.3389/fphar.2018.01365.

[24] MILLAR, S.A., N.L. STONE, Z.D. BELLMAN, A.S. YATES, T.J. ENGLAND a S.E. O’SULLIVAN. A systematic review of cannabidiol dosing in clinical populations. British Journal of Clinical Pharmacology [online]. 2019, 85(9), 1888-1900. ISSN 0306-5251. https://doi.org/10.1111/bcp.14038.

[25] LEIBTAG, Shlomo a Alexey PESHKOVSKY. Cannabis extract nanoemulsions produced by high-intensity ultrasound: Formulation development and scale-up. Journal of Drug Delivery Science and Technology [online]. 2020, 60. ISSN 17732247. https://doi.org/10.1016/j.jddst.2020.101953.

[26] CHERNIAKOV, Irina, Dvora IZGELOV, Abraham DOMB a Amnon HOFFMAN. The effect of Pro NanoLipospheres (PNL) formulation containing natural absorption enhancers on the oral bioavailability of delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) and cannabidiol (CBD) in a rat model. European Journal of Pharmaceutical Sciences [online]. 2017, 109, 21-30. ISSN 09280987. https://doi.org/10.1016/j.ejps.2017.07.003.

[27] IZGELOV, Dvora, Elyad DAVIDSON, Dinorah BARASCH, Aviva REGEV, Abraham DOMB a Amnon HOFFMAN. Pharmacokinetic investigation of synthetic cannabidiol oral formulations in healthy volunteers. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics [online]. 2020, 154, 108-115. ISSN 09396411. https://doi.org/10.1016/j.ejpb.2020.06.021.

[28] UJVÁRY, István a Lumír HANUŠ. Human Metabolites of Cannabidiol: A Review on Their Formation, Biological Activity, and Relevance in Therapy. Cannabis and Cannabinoid Research [online]. 2016, 1(1), 90-101. ISSN 2378-8763. https://doi.org/10.1089/can.2015.0012.

[29] MACCALLUM, Caroline a Ethan RUSSO. Practical considerations in medical cannabis administration and dosing. European Journal of Internal Medicine [online]. 2018, 49, 12-19. ISSN 09536205. https://doi.org/10.1016/j.ejim.2018.01.004.

[30] ONAIVI, Emmanuel, Bhanu SINGH CHAUHAN a Venkatanarayanan SHARMA. Challenges of cannabinoid delivery: how can nanomedicine help?. Nanomedicine [online]. 2020, 15(21), 2023-2028. ISSN 1743-5889. https://doi.org/10.2217/nnm-2020-0221.

[31] CONTE, Raffaele, Valentina MARTURANO, Gianfranco PELUSO, Anna CALARCO a Pierfrancesco CERRUTI. Recent Advances in Nanoparticle-Mediated Delivery of Anti-Inflammatory Phytocompounds. International Journal of Molecular Sciences [online]. 2017, 18(4). ISSN 1422-0067. https://doi.org/10.3390/ijms18040709.

[32] BRUNI, Natascia, Carlo DELLA PEPA, Simonetta OLIARO-BOSSO, Enrica PESSIONE, Daniela GASTALDI a Franco DOSIO. Cannabinoid Delivery Systems for Pain and Inflammation Treatment. Molecules [online]. 2018, 23(10). ISSN 1420-3049. https://doi.org/10.3390/molecules23102478.

[33] MATARAZZO, Ananda, Lívia ELISEI, Flávia CARVALHO, Rudy BONFÍLIO, André RUELA, Giovane GALDINO a Gislaine PEREIRA. Mucoadhesive nanostructured lipid carriers as a cannabidiol nasal delivery system for the treatment of neuropathic pain. European Journal of Pharmaceutical Sciences [online]. 2021, 159. ISSN 09280987. https://doi.org/10.1016/j.ejps.2020.105698.

[34] Cannabidiol. ChemSpider [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné z: http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.454786.html?rid=1afcb34f-17f1-44bc-8609-245be7e25fde&page_num=0

[35] Cannabigerol. ChemSpider [online]. [cit. 2021-02-09]. Dostupné z: http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.4474921.html?rid=c59f7838-ad02-41da-9c6a-7061eff0fb1c

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*